IDO : Lättaste språket för flest antal människor.

LINGUO FOR OMNI-SPRÅKET FÖR ALLA

SVERIGE. NORGE. FINLAND. ISLAND. DANMARK

VAD ÄR IDO?

Ido är ett internationellt, artificiellt hjälpspråk som följer principen: Det bästa internationella hjälpspråket är det, som erbjuder största lätthet för största antalet människor. Ido är lätt att lära sig, lätt att uttala och lätt att förstå. Ido är ett neutralt språk. Det vill säga: Ingen har Ido som modersmål, alltså favoriseras inget naturligt språk.

Ordförrådet

Ido, har valt de ordstammar, som har högsta internationalitet och man använder sig av de ord, som de flesta känner till i sitt modersmål.

Historik

Ido av idag är naturligtvis inte en persons arbete. Det har under ett flertal år utarbetats av många lärda män. Det första projektet presenterades år 1908 och skrevs av Louis de Beaufront. Han var själv esperantist och kallade sitt projekt Ido.

Språkets namn

Då Beaufront lät presentera sitt förslag till förbättringar av esperanto ville han vara anonym. För att visa att han dock var en son av esperanto kallade han sig själv Ido, eftersom – id är en avledningsändelse i esperanto med betydelsen ättling avkomma. Projektet som så småningom växte ut till ett helt nytt språk fick just namnet Ido. Ido tolkas numera som: Idiomo por omni: Ett språk för alla.

Ett exempel på språkets internationalitet: Letro-amiko skribis a me. En brevvän skrev till mig. Me vizitos tu nexta yaro. Jag ska besöka dej nästa år. Me respondis: Tu esas sempre bonvenanta. Jag svarade: Du är alltid välkommen!

Läromedel kan rekvireras från: Email:  hedrande@hotmail.com Tel. 076-800 6147


Total Page Visits: 15399